วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ผลงานเด่น/ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2549 - 2550


2549

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา
เกียรติบัตร

2549

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา
เกียรติบัตร

2549

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาเปตอง ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา
เกียรติบัตร

2549
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาเซปรักตะกร้อ ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา เกียรติบัตร

2549

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา
เกียรติบัตร

2549

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาเกียรติบัตร

2549

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาเกียรติบัตร

2549

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา
เกียรติบัตร

2549

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาเซปรักตะกร้อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา
เกียรติบัตร

2549

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทเบิลเทนิส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา เกียรติบัตร

2550

ได้รางวัลเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ กรมศาสนา ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครเกียรติบัตร
2550

ได้ร่วมกิจกรรม โครงการ เด็กไทยสดใส ร่วมใจออกกำลังกายเกียรติบัตร
2550

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 2) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา เกียรติบัตร

2550

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ (ช่วงชั้นที่2) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาเกียรติบัตร


2550

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ช่วงชั้นที่ 2 หญิง) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาเกียรติบัตร

2550

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (ช่วงชั้นที่2) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาเกียรติบัตร

2550

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันประกวดมารยาท (ช่วงชั้นที่2) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาเกียรติบัตร
2549

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล จังหวัดสมุทรสาคร เกียรติบัตร

2550

ได้เข้าร่วมโครงการตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สโมสรไลออนส์สากลเกียรติบัตร

2550ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ (ช่วงชั้นที่1) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา
เกียรติบัตร

2550

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ช่วงชั้นที่3) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาเกียรติบัตร

2550

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ (ช่วงชั้นที่3) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาเกียรติบัตร

2550

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ช่วงชั้นที่ 3 ชาย) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาเกียรติบัตร

2550

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 3) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา เกียรติบัตร

2550

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ช่วงชั้นที่ 3) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาเกียรติบัตร

2550

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันบายศรีปากชาม (ช่วงชั้นที่ 3) กลุ่มโรงเรียนตะวันออก
พัฒนาเกียรติบัตร

2550

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันคัดไทย (ช่วงชั้นที่ 3) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา
เกียรติบัตร

2550

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประดิษฐ์ของใช้ (ช่วงชั้นที่ 3) กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาเกียรติบัตร

การนำบล็อกไปประยุกต์ใช้

ฺBlog ในปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ส่วนใหญ่) ใช้งานง่าย ...โดยผู้เขียนไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา หรือโปรแกรมสำเร็จรูปใดๆ เลยก็ย่อมได้ สามารถปรับแต่ง แก้ไขได้ง่าย บนหน้าจอ ณ เวลานั้นเลย แต่หากจะมีความรู้เรื่องภาษา Html ก็จะยิ่งดีมากๆ เพื่อช่วยในการปรับแต่งในขั้นลึกยิ่งขึ้น...
ประโยชน์ของ Blog นั้นมีมากมาย กว้างขวางยิ่งกว่า ไดอารี่ หรือบันทึกส่วนตัวทั่วๆ ไป
ประโยชน์ของ Blog สามารถแยกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้ผู้คน สาธารณะได้รับรู้
เป็นเครื่องมือช่วยในด้ารธุรกิจ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร การเสนอตัวอย่างสินค้า การขายสินค้า และการทำการตลาดออนไลน์ เป็นต้น
เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากผู้มีความรู้เฉพาะด้านๆ นั้น เนื่องจากผู้เขียน Blog มักจะเขียนถึงเรื่องที่ตัวเองถนัด ชอบ และมีความรู้ลึกในเรื่องนั้นๆ การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านใน Blog ต่างๆ จึงทำให้เราค้นพบความรู้ และผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
ทำให้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน เพราะข่าวสารความรู้ มาจากผู้คนมากมาย(ทั่วโลก) และมักจะเปลี่ยนแปลงได้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ
และอื่นๆ อีกมากมาย

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำบล็อก

กล่าวง่ายๆ บล็อกก็คือเว็บไซต์ ซึ่งเราสามารถเขียนเรื่องต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เรื่องใหม่จะปรากฏด้านบนสุด เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถอ่านสิ่งที่มาใหม่ และแสดงความคิดเห็นหรือสร้างลิงค์ หรือส่งอีเมล์ถึงเราก็ได้ นับตั้งแต่ Blogger เปิดตัวในปี ค.ศ. 1999 บล็อกก็ได้สร้างผลกระทบต่อการเมือง วงการสื่อสารมวลชน และทำให้คนนับล้านได้แสดงออกและติดต่อกับบุคคลอื่น และทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น


1. สมัคร E-mail ของตนเองไว้ก่อน
J (มือใหม่ที่กำลังฝึกหัดใช้ mail หรือพึงเคยสมัครใช้ E-mail (จดหมาย electronic อย่าลืมจดเบอร์ Username = ชื่อผู้ใช้ E-mail และ Pasword = คือรหัสผ่านที่ตนเองกำหนดไว้เองตอนลงข้อมูลในการสมัคร ของผู้ใช้ไว้ด้วยนะจ๊ะ )
เช่น Username = Jaruwan.jaa@hotmail.com , Jaruwan @yahoo.com
Pasword = lllllll
2. เข้า Blogger: สร้างบล็อกฟรีของคุณเอง โดยพิมพ์คำว่า Blogger ในช่อง browser ของ Google
หรือพิมพ์ URL ว่า https://www.blogger.com/start?hl=th
ในช่อง search URL ของ Windows Internet Explorer Google (ข้างบนจ๊ะ)
3. พิมพ์ Username = ชื่อผู้ใช้ และ Pasword = คือรหัสผ่าน ลงในชองให้ลงชื่อผู้เข้าใช้งาน แล้ว
คลิกที่ สร้างบล็อกของคุณทันที
JARUWAN SAIKUMFU: ขั้นตอนการทำBLOGGER
4. สร้างบัญชี Google กระบวนการนี้จะสร้างบัญชี Google ที่คุณสามารถใช้กับบริการอื่นๆ ของ Googleหากคุณมีบัญชี Google อยู่แล้ว ซึ่งอาจจะได้รับจาก Gmail, Google Groups หรือ Orkut โปรด เข้าสู่ระบบก่อน
คลิก ดำเนินการต่อ
4. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Blog
ชื่อ Blog = NAME BLOG (ชื่อหัว BLOG ) เช่น JARU
ชื่อ URL ของ Blog= http://NAME URL Blog .blogspot.com เช่น http://jaruwanjaa. blogspot.com
JARUWAN SAIKUMFU: ขั้นตอนการทำBLOGGER
5. เลือกรูปแบบ (Theme-Template) ที่เราต้องการ และบันทึกแม่แบบ
6. เลือก ปรับแต่ง เพื่อแก้ไข ส่วนข้อมูลต่าง ๆ ของ Blog
7. เลือก แผงควบคุม เพื่อควบคุมกำหนดเนื้อหาบทความ หรือภาพ
8. เลือก บทความใหม่ เพื่อพิมพ์ หรือจัดการเนื้อหาที่ต้องการ เสร็จแล้วสั่งเผยแพร่บทความ
JARUWAN SAIKUMFU: ขั้นตอนการทำBLOGGER
9. ตัวเลือกสำคัญในการทำงาน
**** กลับที่หน้าแรก(ด้านล่าง) เพื่อเข้าสู่ แผงควบคุม
เพื่อแก้ไขบทความ เพิ่มบทความใหม่ หรือตั้งค่าต่าง ๆ ****
10. วิธีทำลิงค์ใน Blog
1) เมื่อเลือก แผงควบคุม เลือก บทความใหม่ เพื่อพิมพ์ หรือจัดการเนื้อหาที่ต้องโดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้เป็นเนื้อหา
การสื่อสารไว้ก่อน แบบย่อ ๆ ก็ได้เพือเร้าความสนใจผู้อ่านให้ติดตาม เว็บ ต่อไป (กำหนดสีสัน ขนาด Font ตาม Tool
ใน Blog ) ท้ายข้อความควรดึงความสนใจผู้อ่านด้วยข้อความติดตามเช่น ........มีรายละเอียดและสิ่งที่น่าสนใจมากมายตามไปดูกันเลย แล้วให้เปิด Blog ที่กำลังเพิ่มข้อความใหม่นี้ไว้ก่อน ไม่ต้องปิดโปรแกรม
2) สังเกตชื่อBlog ของเราข้างบน Tab Menu Bar จะมี New Tab เล็ก ๆ รออยู่ข้างๆขวามือข้างชื่อBlog ให้คลิกที่ New Tab จะได้ Tab ใหม่
แล้วให้พิมพ์ URLของ Google คือ http://www.google.co.th/ บนช่องURL ที่เป็นที่ค้นหาที่อยู่เว็บ ผลลัพท์คือได้เว็บGoogle เพิ่มอีก 1 Tab คู่กับ Tab Blog ของเราเอง
3) ค้นหา URL ที่เป็นที่อยู่ของข้อมูลที่ต้องการในอินเตอร์เน็ต โดย Google ก่อน โดยพิมพ์เรื่องที่ต้องการค้นหาในช่อง Blowser ของ Google แล้วคลิก Link เข้าไป
เช่น เว็บ ชีววิทยากับการดำรงชีวิต จะปรากฏ URL ที่อยู่ของเว็บที่ต้องการ ปรากฎข้างบนช่องที่เราพิมพ์ http:// ....
คือ http://ecurriculum.mv.ac.th/science/m5/bio5-81/genetics.htm
ให้คลุมดำชื่อ URL http://ecurriculum.mv.ac.th/science/m5/bio5-81/genetics.htm ทั้งหมด คลิก mouse ด้านขวมือสั่ง copy URL นี้ไว้ก่อน
4) คลิกกลับไปที่Tab Blog ของเรา ที่เปิดคู่กันไว้ คลิก mouse คลุมพื้นที่ที่ต้องการทำ Link เชื่อมโยง แล้วเลือกแทรกลิงค์ ที่แถบเครื่องมือข้างบน(เป็นรูปโซ่คล้องลูกโลกไว้ เมื่อนำเมาส์ไปชี้จะปรากฎคำว่า แทรกลิงค์ ) จะมีกล่องโต้ตอบ User prompt ให้วางURL http:// .... แล้วก็ให้นำURL ที่copy ไว้ paste วางแล้วสั่ง Enter URL นั้น
(หรือOK)
5) ถ้าแทรกภาพ หรือ VDO เลือกวาง Cursors ในตำแหน่งที่ต้องการวางภาพก่อน แล้วเลือก เพิ่มรูปภาพ
ที่แถบเครื่องมือ แล้วไปเลือกหาภาพที่ต้องการจากแฟ้มในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือจากเว็บที่มี URL แล้วสั่งอัปโหลดรูปภาพ
6) การเสร็จสิ้นบทความ เมื่อกำหนดเนื้อหา ภาพ หรือ ลิงค์ เรียบร้อยแล้ว ให้สั่งเผยแพร่บทความ
       11. เมื่อจะเปิด Blog ใหม่ทุกครั้งที่ต้องการเข้าไปแก้ไขให้ลงชื่อเข้าใช้ป้อนยูสเซอร์เนมและพาสเวอร์ด ก่อนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน

ไอแพด (อังกฤษ: iPad) คือแท็บเล็ตพีซีที่พัฒนาโดยบริษัทแอปเปิล ซึ่งจะทำการวางจำหน่ายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 (รุ่นWi-fi) และในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 (รุ่นWi-fiพร้อมกับ 3G) มาพร้อมกับเทคโนโลยี Multi Touch สามารถเล่นวีดีโอ, ฟังเพลง, ดูรูปภาพและเล่นอินเทอร์เน็ตได้ ไอแพดมีหน้าจอขนาด 9.7 นิ้ว มีความละเอียด 768 x 1024 พิกเซล หนา 0.5 นิ้ว ใช้ซีพียู Apple A4 ที่พัฒนาขึ้นเองโดยบริษัทแอปเปิล ใช้ระบบปฏิบัติการไอโฟนรุ่น 3.2 ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ร่วมกับไอพอดทัช และ ไอโฟนได้


จีนแสบเปิดตัวไอเพด (iPed) ตัดหน้า ไอแเพด (iPad) ของจริงจากแอปเปิล แถมมีราคาถูกกว่า5เท่า
บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจีนเปิดตัว อุปกรณ์ "ไอเพด" ซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับ "ไอแพด" ของบริษัทแอปเปิลทุกประการ ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก และฟังค์ชั่นต่างๆในการใช้งาน โดยไอเพดมีความจุ 16 กิ๊กกะไบต์เช่นเดียวกับไอแพด โดยมีข้อแตกต่างที่การใช้ระบบปฏิบัติการ ซึ่งไอเพดจะใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แทน
ทั้งนี้ข้อแตกต่างสำคัญอีกประการคือราคาจำหน่าย โดยไอเพดมีราคาจำหน่ายเพียง 105 เหรียญสหรัฐหรือราว 3,570 บาท ซึ่งถูกกว่าของจริงที่ราคาอยู่ที่ 500 ดอลลาร์หรือ 17,000 บาท ถึง 5 เท่าตัว


อย่างไรก็ตามคาดว่าระบบประมวลผลของไอเพดจะช้ากว่าไอแพดมากเนื่องจากใช้แรมน้อยกว่า โดยในขณะนี้ ไอแพดของจริงจากแอปเปิลยังไม่มีขายในจีนแต่อย่างใดและคาดว่าชาวจีนคงต้องรออีกนานเลยทีเดียว


ไอแพด

นายสตีฟ จ็อบส์ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) แอ๊ปเปิ้ล ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์โลก เปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดของบริษัทเมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยใช้ชื่อว่า ไอแพด เป็นแทบเล็ตคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์ไอโฟน แต่เล็กกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งการใช้ไอแพดจะให้ความใกล้ชิดมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์แล็ปทอป และมีประสิทธิภาพดีกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไป รวมถึงยังใช้อ่านหนังสือ เล่นเกม และดูหนังได้ดีกว่าทั้งคอมพิวเตอร์แล็ปทอป หรือสมาร์ท


ไอแพด ราคา 499-699 ดอลลาร์ มีหน้าจอสี แบบสัมผัสขนาด 9.7 นิ้ว มีความหนาครึ่งนิ้ว น้ำหนัก 0.7 กิโลกรัม หน่วยความจำแบบแฟลช ตั้งแต่ 16-64 กิกะไบต์ เชื่อมต่อแบบไร้สายได้ทั้งไวไฟ และบลูทูธ รวมถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแมคอินทอชของแอ๊ปเปิ้ลเอง และคอมพิวเตอร์วินโดว์สของไมโครซอฟท์ได้


อุปกรณ์ใหม่นี้ สามารถเล่นแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่อยู่บนไอโฟน และไอพ็อดทัชได้ โดยไม่ต้องมีการปรับแต่งการทำงานแต่อย่างใด เพียงแค่ขยายหน้าจอเดิมเป็นสองเท่า ทั้งยังมาพร้อมกับไอทูนส์ และแอปสโตร์ สนับสนุนการเล่นวีดิโอความละเอียดสูง เชื่อมต่อไร้สาย ไวไฟ 802.11 และบลูทูธ 2. มีระบบเซ็นเซอร์ เข็มทิศ ลำโพง ไมโครโฟน และคอนเน็คเตอร์ขนาดมาตรฐานของแอ๊ปเปิ้ล นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 10 ชั่วโมง และเปิดสแตนบายด์ได้นาน 1 เดือนโดยไม่ต้องชาร์จ


นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานบริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและการบริการจากแอ๊ปเปิ้ล กล่าวว่า ขณะนี้ กำลังรอสัญญาณจากบริษัท แอ๊ปเปิ้ล ในการวางจำหน่ายไอแพด ในประเทศไทย โดยคาดว่าจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญของตลาดเน็ตบุ๊ค เพราะราคาอยู่ระหว่าง 1.6-1.8 หมื่นบาท